Precizna poljoprivreda sa NDVI snimkama

 

Tijekom zadnjih godina ubrzano se razvija novi pristup uzgoju poljoprivrednih kultura korištenjem modernih tehnologija snimanja kultura iz zraka. Moderni farmeri koriste različite slike poljoprivrednih površina kojima se dobiva uvid u različitost prinosa po površini. Najraširenija metoda je snimanje NDVI (normalized difference vegetation index) slika kojom se dobiva uvid u stanje fotosinteze kultura.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMERA

 

 

 

Za NDVI snimke koriste se kamere sa ugrađenim NIR (near infra red) filterima kojima se omogućuje snimanje dijela spektra u kojem se reflektira dio svjetlosne energije biljaka u kojima je aktivan proces fotosinteze. Na taj način, moguće je rano uočiti zdrava područja od područja koja imaju probleme u razvoju. 

 

 

 

Ciljanim i preciznim intervencijama tijekom rasta kultura omogućuje se pravovremeno tretiranje problematičnih područja (navodnjavanje, gnojenje, zaštita od nametnika). Rezultat je manje korištenje herbicidi sredstava, gnojiva i manji utrošak vremena što sve rezultira većim prinosima i manjim zagađenjem okoline. 

CAMERA